wo 10 jan. | Oelderse Halte

Jaarvergadering met Nieuwjaarsborrel

Onze jaarvergadering wordt dit jaar in de Oelderse Halte gehouden. Inloop vanaf 19.30 uur. Partners zijn van harte welkom op deze bijzondere vergadering.
Registratie is afgesloten
Jaarvergadering met Nieuwjaarsborrel

Tijd en locatie

10 jan. 2018 19:30
Oelderse Halte

Over het evenement

Deputé Petersstraat 27, Oirlo. Programma

- Opening. - Notulen jaarvergadering 2017.

- Korte terugblik afgelopen jaar en Bedrijven in het licht 2017.

- Rooster van aftreden en verkiezing nieuwe bestuurslid. Aftredend en niet herkiesbaar is William Steeghs. Door het bestuur wordt ………. voorgedragen als nieuw bestuurslid en Christian van Bommel wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter.

Leden die ook graag in het bestuur zitting zouden willen nemen kunnen zich melden tot een uur voor de vergadering. Er zal dan gestemd worden voor de bestuurszetels.

- Financiën en verslag van kascontrolecommissie.

- Uitstapje 20 maart 2018

. - Evenement rond kerst 2018 - Ingekomen stukken.

- Rondvraag en sluiting.

- Pitch van verschillende leden. Hierbij hebben leden van OOC de mogelijkheid om hun bedrijf te presenteren op welke manier dan ook. Men krijgt daar ongeveer 10 á 15 minuten voor. Wanneer er nog leden zijn die ook van deze mogelijkheid gebruik willen maken kunnen ze zich melden bij de secretaris.

- Aansluitend gezellig na borrelen.

Het jaarprogramma 2018 :

Woensdag 10 januari Jaarvergadering 2018

Dinsdag 20 maart Uitstapje. Donderdag

13 september Nog in te vullen.

Maandag 17 december Evenement Kerst.

Noteer deze data alvast in je agenda AUB !!!!! Hopende u allen te mogen begroeten op 10 januari om 20.00 u. bij De Oelderse Halte. Wilt u even laten weten of u wel of niet aanwezig bent op 10 januari? BVD.

Namens het bestuur van OOC William Steeghs voorzitter.

Registratie is afgesloten

Indien u problemen ondervind met aanmelden, neem dan contact op met de beheerder.

Tel.: 06 18 31 97 97

of mail naar:

website@ondernemersverenigingooc.nl