Selecteer een pagina

Over OOC

Ondernemersvereniging OOC

OOC, Ondernemersvereniging Oirlo Castenray is een vereniging welke bestaat uit bedrijven uit beide dorpen. Van agrarische tot MKB bedrijven maar ook ondernemers in de zorg en dienstverlening. Het was een openbaring toen we in 2014 bij de Kamer van Koophandel ontdekten dat beide dorpen samen 210 verenigingen, instellingen en bedrijven herbergt. Van imker tot rechercheur. Achter 210 voordeuren wonen ondernemers welke dagelijks hard timmeren aan de toekomst van hun bedrijf.

Toekomst OOC

Vanuit de Dorpsraden is het idee ontstaan om de ondernemers van beide dorpen te organiseren.
Het doel van deelnemende ondernemers was vanaf de eerste minuut duidelijk..
De letterlijke woorden in 2014 waren:
1. door kennis te delen en samen te werken, er als ondernemer ‘er beter van worden’. Het individuele belang.
2. Beide dorpen ondersteunen met leefbaarheid. Het maatschappelijke belang.
Helpen waar nodig, met gewenste toekomstige ontwikkelingen in bede dorpen. Er zelf beter van worden kun je vooral zien in kennis delen, bevorderen van onderlinge contacten. Elkaar de bal toespelen en elkaar versterken door de gunfactor vooral binnen de dorpen te houden. Lokale economie bevorderend.
Het maatschappelijke en sociale zie je vooral terug in geluk en plezier in beide dorpen bij school, verenigingen en dorpsactiviteiten.

Empathie en perspectief

Ondernemers willen samen met de burgers ontwikkelingen in beide dorpen initiëren. Voor woonplezier, voor bloeiende verenigingen, voor leuke dorpsactiviteiten, zoals kermis en carnaval, hebben we elkaar nodig. Voorzieningen en activiteiten zorgen ervoor dat mensen graag wonen in onze dorpen. er is weinig inlevingsvermogen nodig om te begrijpen dat een gezond samenspel gewenst is tussen bedrijven, burgers en vrijwilligers.
Nodig voor een goed toekomst perspectief. Het toekomst perspectief mogen we samen inkleuren, zeker nu gemeente en provincie een steeds grotere terugtrekkende beweging maakt. Wij, als burgers van beide dorpen, mogen samen met ondernemers en vrijwilligers de hanschoen oppakken om eht fijn en gezellig te maken in onze dorpen. Als OOC zien we dit als een prachtige kans.
Wetende dat we voor ons eigen feestje zelf de slingers moeten ophangen.

Samenwerken

Om de kansen in te vullen, zullen we samen de zaakjes goed moeten organiseren, nodig om de kansen een kans te geven.
We hebben elkaar nodig!
Samenwerken en zaakjes oppakken.
Het gewoon samen doen is van groot belang. Wat we willen, zullen we vooral zelf moeten doen, zonder bemoeienis van gemeente of provincie.
Nodit hierin is balans tussen de dorpen en vertrouwen in elkaar.
De basis voor ons succes, de basis voor ons feest. OOC zal helpen waar mogelijk, want wij houden ervan samen te werken, maar ook om samen te feesten.

Doelen van OOC

 

Doelen volgens onze statuten:

  1. het behartigen in de meest ruime zin des woords van de sociale, economische en maatschappelijke belangen van de in de dorpen Oirlo en Castenray gevestigde ondernemers en ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf

  2. het overdragen en verspreiden van kennis ten aanzien van het ondernemerschap en alle daaraan grenzende raakvlakken

  3. het stimuleren en bevorderen van de onderlinge contacten tussen de ondernemers in de dorpen Oirlo en Castenray

  4. het verbeteren van de leefbaarheid in de dorpen Oirlo en Castenray

  5. al hetgeen met het vooraanstaande direct of indirect verband houdt, alles in de ruimste zin des woords

De vereniging tracht deze doelen onder meer te bereiken door het organiseren van informatieve bijeenkomsten en het initiëren en uitvoeren van gezamenlijke, promotionele activiteiten, het stimuleren en initiëren die de leefbaarheid in de dorpen Oirlo en Castenray ten goede komen onder andere op gebieden van woningbouw, school, gemeenschappelijke ruimten, verenigingen en dorpse activiteiten.

Wilt u het huishoudelijk reglement inkijken? Klikt u dan op de afbeelding en download het document.

Meteen aanmelden? Via een klik op de knop kunt u zich makkelijk en gelijk aanmelden.

Logo Ondernemersvereniging Oirlo Castenray

Ondernemersvereniging Oirlo Castenray

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

13 + 1 =

OOC                              Leden:

Leden                           Notulen                         

Agenda
Contact                       Inloggen leden

                                       Registreren leden
                                       Toestemming AVG

Inschrijven nieuwe leden